Choose language: Italiano English Fran¸aise Deutsch Español русский Nederlands Magyar Polski Română

PRIVACY POLICY

Tájékoztató a személyi adatok kezeléséről a D. LGS. 196/2003 szerint

Kedves Ügyfél, tájékoztatjuk, a 2003 junius 30 keltű 196 D.Lgs 13.cikk értelmében (Kód a személyes adatok védelméről), hogy az Ön által közölt személyes adatok kezeléséről az RM S.p.a. gondoskodik a jogszabályok, a személyek alapvető szabadságának, méltóságának figyelembe vételével, különös figyelemmel a személyes titoktartás és identitás megtartására, ugyanakkor a tárgyban forgó, a személyes adatok kezelését védelmező szabályzat figyelembe tartásával. Az adatok közlése fakoltatív, ugyanakkor a csillaggal jelölt kérdésekre esetleg magtagadott válasz lehetetlenné teszi az általunk ajánlott szolgáltatás elérését. Az Ön által közölt személyes adatok telematikai módon kerülnek összegyüjtésre és kezelésre, elektronikus, de mindenképen automatizált eszközök segítségével is, közvetlenül és/vagy harmadik megbízott társaság által (bizonyítottan komoly társaság, mely kézi kézbesítésre és postázásban specializált), melynek célja a következő: 1. vétel-megrendelés fizetés, kezeléssel kapcsolatos célok;
2. Statisztikai, piackutató, reklámtevékenység, informatív reklámanyag postázása, elektromos posta utján is;
3. törvény által előírt kötelességek, szabályzatok, közösségi előírások betartása.
Minden esetre az Ön adatai nem lesznek közölve ( hacsak nem házi kézbesítéssel, postázással, data entry-val foglalkozó társasággal), terjesztve vagy harmadik személynek eladva. Az adatokat csak olyan személyek ismerhetik meg, akik felelős vagy megbízott, kifejezetten erre kijelölt személyek, akik az RM S.p.a. Igazgatósági Hivatalában vagy Adminisztrációs Hivatalaiban dolgoznak.
A 2003 junius 30 keltű 196 D.Lgs 7. pontja értelmében Önnek joga van megtudni, hogy vannak-e olyan személyes adatok, melyek Önt érintik, akkor is, ha még nem lettek iktatva, azok közlését érthetően, külön megjelölve:
- a személyes adatok eredetét;
- azok kezelésének célját és módját;
- elektronikus eszközök használata esetén a felhasznált módszert;
- a meghatalmazott és felhatalmazott személy azonosító adatait;
- azokat az elemeket vagy elemek kategóriáját, akikkel közölhetők az adatok, vagy akik megismerhetik azokat mint felelős vagy megbízott személyek.
Önnek ezenkívül joga van kérni és kapni:
1. az adatok frissítését, kijavítását, vagy amikor az érdekli Önt, azok kiegészítését vagy törlését, az adatok egész mennyiségének átváltoztatását név nélkülire, ha a törvény megsértésével lettek kezelve, azokat is beleértve, melyeknek nem kötelező a megőrzése azokkal a célokkal kapcsolatban, melyekhez lettek gyüjtve és kezelve;
3. az 1. és 2. pontban felsorolt esetek bizonyítása, melyről tudomása lett, azok tartalmát is beleértve, akikkel közölve lettek az adatok, kivéve az esetet amikor ennek elvégzése lehetetlennek minősül, vagy olyan nagy méretű munkát igényelne, mely aránytalan lenne az eset fontosságához és a jog megvédéséhez képest.
Önnek végül joga van ellenkezni mindenben vagy részben:
1. törvényes okok miatt az Önt érintő személyes adatok kezelése miatt, akkor is, ha az adatgyüjtés céljához tartoznak;
2. ha az Önt érintő adatok felhasználása reklámanyag küldése vagy közvetlen eladás vagy piackutatás céljából vagy kereskedelmi közlemény céljából történt.
A kezelés Felelőse az RM S.p.a., Via provinciale 41 - Loc. S. Quirico, 43010 Trecasali (Parma) Italia. A 2003 junius 30 keltű 196 D.Lgs 7. pontjában leírt jogainak gyakorlásához az Igazgatósághoz kell fordulnia, személyesen a pro tempore Felelőshöz, az Igazgatósági székhelyen, Via provinciale 41 - Loc. S. Quirico, 43010 Trecasali (Parma) - Tel. 0521.872321 cím alatt.
A Felelős személyek frissített névsorát az ügyintézés megbízottjától kell kérni, a fent leírt módon. A 2003/196 D.Lgs 13 és 23 cikk értelmében, kérjük, sziveskedjen megjelölni az elfogadott pontot, melyet az információkat és irányárat kérő kérdőiv kitöltésénél talál, ahol megtalálja a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatót, ugynígy azoknak az RM S.p.a. vagy harmadik megbízott személy( házi kézbesítés, postázás és data entry ) által történő, az itt felsorolt minden célból történő kezeléséről.

Brands